Tulemused päringule
IDNimiNimi ENValemEestis?mindat.org
2 kivimid ja settedrocks and sediments
3 mineraalidMinerals
4 kivimidrocks
5 tard- ja moondekivimidigneous- and metamorphic rocks
6 settekivimidsedimentary rocks
7 terrigeensed kivimidsiliciclastic rocks
8 kildadSchist
48638.0
9 aleuroliitSiltstone
49448.0
10 liivakiviSandstone
49438.0
11 konglomeraatConglomerate
49436.0
12 karbonaatkivimidcarbonate rocks
13 lubjakivilimestone
49160.0
14 savikas lubjakiviclayey limestone
15 mergelMarl
49153.0
16 lubimergellimy marl
17 savimergelclayey marl
18 glaukoniitlubjakiviglauconitic limestone
19 dolokiviDolostone
49219.0
21 settedsediments
22 saviClay
49430.0
23 aleuriitsilt
24 liivsand
25 kruusgravel
26 järvemudagyttja
27 turvaspeat