Andmesetid
99 tulemust
ID1NimiKuupäevAndmebaas
110 Eesti kristalse aluskorra kivimite füüsikalised omadused
EGT
109 Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia
EGT
108 Assessment of the Exploration Potential of the Jõhvi Magnetic Anomaly, NE Estonia
EGT
106 Carbon isotope stratigraphy of the Viki reference drill core
GIT
105 Tailings of Estonia mine, Trisector
GIT
98 Ordovician-Silurian stable isotope geochemistry of the Likenai drill core, Lithuania
2020
GIT
97 Graptoliitargilliidi geokeemilised detailprofiilid
2021-05-08
GIT
95 Baltikumi põhjavee isotoop-geokeemia andmebaas
2020
GIT
94 Eesti turbageoloogia andmebaas
2020
GIT
93 Kaptein, 2016: Geochemistry of the Lelle and Paatsalu cores (XRF, LOI, delta13C)
2016-10-01
GIT
92 Eesti põllumuldade seire andmebaas
MUMU
90 Soveri, 2003. Paleosoiliste setendite koostis Taagepera PA-s
2003
TUGO
89 Paiste, 2009. Lonari meteoriidikraater
2009
TUGO
88 Lepland, 1990. Piusa jõe oru geoloogia
1990
TUGO
87 Kelp, 2011. Süsinikisotoobid dolomiidistunud karbonaatkivimites
2011
TUGO
86 Uibopuu, 2003. Paleoproterosoikumi Snavva faatsieste metasedimendid Põhja-Rootsis
2003
TUGO
85 Rull, 2007. Läänemere punase ja pruuni kvartsporfüüri geokeemia
2007
TUGO
84 Veski, 1989. Maardu järvesetete mineraloogia
1989
TUGO
83 Mõtlep, 2010. Põlevkivitööstuse tahkete jäätmete koostis
2010
TUGO
82 Kiipli, 1997. Varasiluri süvaveeliste savikivimite geokeemia Aizpute-41 puuraugus
1997
TUGO
81 Saarmäe, A. 1987. Otepää fluvioglatsiaalsete setete litoloogia ja mineraloogia
1987
TUGO
80 Rattas, 1988. Orava-Mustoja servamoodustise liivade mineraloogia
1988
TUGO
79 Kelp, 2014. Rõstla karjääri paleokarsti uuringud
2014
TUGO
78 Rannat, 1987. Jämepurdmaterjal Kambriumi-Ordoviitsiumi piirikihtides
1987
TUGO
77 Lillestik, 1993. Eesti aluskorra granitoiidede aktsessoorid
1993
TUGO